Tenaga Pengajar Yang Bersemangat

Program BIMBING

Program BIMBING merupakan satu program pembangunan sahsiah, intelektual dan akademik untuk anak-anak dalam alam persekolah rendah.

 

 

 

Suasana Ceria

Matlamat Program

Untuk membina anak-anak yang mempunyai sahsiah dan kekuatan dalam segala aspek yang akan memungkinkan mereka berjaya dalam kehidupan masa hadapan.

 

 

 

Kaedah Yang Mesra

Bagaimana Ianya Dilaksanakan

Ianya dilaksanakan dengan menggunakan beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran terkini. Ianya melibatkan penyertaan ibu bapa dan mesyarakat dalam membantu membentuk jati diri anak-anak